Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het zo goed mogelijk laten functioneren van de vereniging, zoals dat beschreven is in de statuten van de vereniging.

In 2019 is gekozen voor een nieuwe verenigingsstructuur. Hierbij is gekozen voor een model met een dagelijks bestuur bestaande uit 3 leden. Het bestuur wordt bijgestaan door een aantal commissies. Dit zijn zelfstandige werkgroepen die wedstrijden, activiteiten of taken binnen de vereniging uitvoeren. Het dagelijks bestuur bestuurd op hoofdlijnen en geven kaders aan de commissies. De commissies stellen hun eigen doelen en voeren dit uit binnen de kaders van het bestuur.

Dagelijks bestuur

Voorzitter:
Johan Kuiper
voorzitter@hippischnieuwleusen.nl

Secretariaat:
Geeke Klein
secretariaat@hippischnieuwleusen.nl

Penningmeester:
Miriam van Vilsteren
penningmeester@hippischnieuwleusen.nl