Organisatie

 

Als vereniging maken wij deel uit van regio Overijssel, de regio is onderverdeeld in verschillende kringen. Wij maken deel uit van kring Vechtdal. Om deel te kunnen nemen aan de KNHS kampioenschappen kan men zich plaatsen door middel van deelname aan kringkampioenschappen en regiokampioenschappen. Voor meer informatie kun je terecht op www.paardensportoverijssel.nl.

Bij onze organisatie is de hulp van leden, ouders en vrijwilligers van groot belang. Hierbij kun je denken aan onderhoudswerkzaamheden en/of hulp bij de wedstrijden. Het bestuur maakt een taakverdeling voor de te verrichten werkzaamheden. Dit gebeurt in overleg met de leden, er van uitgaande dat een ieder een steentje bijdraagt. Tijdens ledenvergaderingen worden de leden op de hoogte gehouden van besluiten of andere zaken aangaande de vereniging.

Door als vereniging zoveel mogelijk werkzaamheden zelf uit te voeren, worden de kosten voor de leden zo laag mogelijk gehouden. Ook wordt er jaarlijks door zowel de ponyclub als de rijvereniging een verloting georganiseerd tijdens hun uitnodigingsconcours. Daarnaast wordt er een beroep gedaan op sponsoren voor een financiële bijdrage.

Ieder jaar organiseren wij een aantal concoursen. Zowel de rijvereniging als de ponyclub organiseren een uitnodigingsconcours. Tevens worden er een aantal kleinere spring- en dressuurwedstrijden georganiseerd voor zowel pony’s als paarden. De ponyclub organiseert voor de allerkleinsten ieder jaar een bixiewedstrijd. Er worden ook andere activiteiten georganiseerd, zoals een bosrit of een barbecue.

Accommodatie:

Onze accommodatie ligt aan de Bosmansweg en maakt deel uit van het evenemententerrein in het centrum van Nieuwleusen. Als Hippisch Nieuwleusen hebben wij hier sinds 2012 een gloednieuwe kantine en prachtige rijbak (47x75m) met eb- en vloedsysteem. Tijdens wedstrijden wordt er naast de rijbak, ook gebruik gemaakt van het evenemententerrein.

Tijdens het zomerseizoen worden op dit terrein de lessen van de ponyclub gehouden op woensdagavond. De rijvereniging heeft de lessen op de donderdagavond. Gedurende de clubavonden kan men geen gebruik maken van de rijbak. Buiten de clubavonden om kan je als lid gebruik maken van het terrein. Wel dient men zich te houden aan het algemeen reglement van Hippisch Nieuwleusen.